top of page

JOINT TOUR - FAQ

On a joint trip to the archipelago, you get five days of hiking and yoga. Get answers to some of the most frequently asked questions here.

You can register for the trip here

Hvad er terrænet i skærgården?

What is the terrain in the archipelago?

The terrain is primarily rocky landscape and forest paths. The terrain in the archipelago is more hilly than the Danish one due to the rocks, but without being mountain hiking like in Norway or Southern Europe. It is a middle ground between Denmark and Norway. This means that there will be, for example, 10-20 places on the route where you have to step what corresponds to a step or two up/down. See examples of the terrain in the images below.

Hvor er turene henne?

Where are the trips?

On the joint trips, you stay at the country estate Kärlingesund Retreat Center and hike on the surrounding islands. Kärlingesund is located in Uddevalla Municipality approx. 100 km north of Gothenburg. Check out some of the locations below.

What is the difficulty level of the hikes?

You can choose between a moderate tour and a challenging tour.

 

For the moderate trips, we go on trips on approx. 5 km, 15 km, 10-15 km, 15 km, and 5 km for a total of 50 km spread over the five days. The pace is approx. 3-3.8 km/h excl. breaks in rocky landscape and 4.4-5 km/h excl. breaks in flat landscape.

For the challenging tour, the routes are longer and the pace is faster. The trips are approx. 5 km (can be further extended), 15 km (can be further extended), 20 km, 20 km, and 5 km. In total min. 65 km in the five days. The pace is 4-5.5 km/h incl. breaks.​

 

Is there a risk of injury on the trips?

As with any other physical activity, there is a risk of going wrong. However, hiking is a peaceful activity at a pace that means that if you fall, the amount of damage you can do is limited. The tours do not take place at great heights or in dangerous terrain. The most challenging terrain is the rocky landscape, where you have to watch out for the uneven ground.

 

There will typically be a number of participants on the trip who have a few small blemishes. So far, everyone has managed the trips, and the feedback is typically that it is precisely the cliff paths that are the best and most fun, because it is a different landscape and you automatically have to direct your attention to the route and be 100 per cent. present. 

 

What if it rains on the trip?

If it rains within normal, then we go on the trips. Therefore, bring rain gear. On two of the trips, a sailing trip to the islands is needed, and therefore must the passenger ferry to Gullholmen and the motor boat to Bassholmen could sail so that we can complete the two trips. If the weather is decidedly dangerous, we stay at home, and otherwise there are alternative trips that can be used. There is a bus on the journey, which makes it flexible in terms of adapting to the weather, should it become relevant.

 

What if I get sick on the trip?

If you should fall or otherwise feel unwell during the tours, contact the tour leader, who can call the bus driver to pick you up. The tour leader has taken a first aid course and brings plasters, bandages, string, tape and extra water on the tours. Please notify us of any defects before the trip to the tour leader.

 

Are there ticks up there?

Yes, there are many ticks in the area. It is recommended that you check your body for ticks every evening and remove any that may be present. You can buy tweezers for that purpose or alternatively just remove them with your fingers. In addition, you can make sure to wear bright and covering clothes - for example with socks on the outside of your trousers, and you can use insect spray. There is also a vaccine against the disease TBE that you can take. If after 1-2 weeks you see redness in a circular shape, then go to your doctor, who gives penicillin, which cures effectively. Read more at sundhed.dk. 

 

What if I haven't tried yoga before?

The yoga takes place in Danish by experienced Danish yoga teachers, who are all well trained and used to teaching at different levels. 

Do you have more questions?

Contact tour leader for the joint tours Maria Mellander on + 45 25 21 02 20 or maria@happyhike.dk.

 

Hvad er sværhedsgraden på vandreturene?

Vi vil angive vores ture som "moderat" sværhedsgrad. Vores ture er på hhv. ca. 5 km, 15 km, 10-15 km, 15 km, og 10 km. Det bliver i alt ca. 55 km fordelt på de fem dage. Distancerne kan synes korte, men terrænet i skærgården er mere kuperet end det danske, så man når at blive rigeligt træt efter en dags vandring! Tempoet er ca. 3-3,8 km/t ekskl. pauser i klippelandskab og 4,4-5 km/t ekskl. pauser i fladt landskab. 

Er der risiko for skader på vandreturene?

Som ved enhver anden fysisk aktivitet er der risiko for at komme galt afsted. Vandreture er imidlertid en fredelig aktivitet i et tempo, der gør, at skulle man falde, er det begrænset, hvor stor en skade man kan gøre. Turene foregår ikke i store højder eller i farligt terræn. Det mest udfordrende terræn er klippelandskabet, hvor man skal kigge sig for på det ujævne underlag.


Der vil typisk være en del deltagere på turen, der har lidt småskavanker. Indtil videre har alle klaret turene, og tilbagemeldingen er typisk, at det netop er klippestierne, der er de bedste og sjoveste, fordi det er et anderledes landskab og man automatisk bliver nødt til at rette opmærksomheden mod ruten og være 100 pct. tilstede. 

Hvad hvis det regner på turen?

Hvis det regner inden for normalen, så går vi turene. Medbring derfor regntøj. På to af turene er der brug for en sejltur ud til øerne, og derfor skal hhv. passagerfærgen til Gullholmen og motorbåden til Bassholmen kunne sejle for at vi kan gennemføre de to ture. Hvis det er decideret farligt vejr bliver vi hjemme, og ellers er der alternative ture, der kan bruges. Der er bus med på rejsen, hvilket gør det fleksibelt ift. at tilpasse til vejret, hvis det skulle blive aktuelt.

Hvad hvis jeg får det dårligt på turen?

Hvis du skulle falde eller på anden vis få det dårligt undervejs på turene, så kontakt turlederen, der kan ringe efter buschaufføren, der nemlig kan tage vores bus og hente dig. Turlederen har taget førstehjælpskursus og medbringer plaster, forbinding, snor, tape og ekstra vand på turene. Giv gerne besked om evt. skavanker inden turen til turlederen

Er der skovflåter i skærgården?

Ja, der er flåter i området, og generelt er flåter og flåtoverførte sygdomme mere udbredte i Sverige end i Danmark. En lille procentdel af skovflåter kan smitte med hhv. borrelia eller TBE. Et typisk eksempel fra en tur er fx ca. 4 flåter på bare ben, hvis man er iført shorts.


Man kan undgå de fleste flåter ved at sørge for at have lyst og dækkende tøj på fx med sokker uden på bukserne, og man kan benytte insektspray. Hvis man får en flåt på sig, skal man fjerne den. Det anbefales, at man hver aften tjekker sin krop for flåter og fjerner dem, der måtte være. Man kan fjerne dem med neglene eller en pincet.

Borrelia: Hvis du efter 1-2 uger ser rødme i en cirkelform skal du gå til egen læge, der giver penicillin, der helbreder sygdommen.


TBE: Der findes en vaccine mod TBE, som man kan få. Den giver dog ikke 100 % beskyttelse. Der findes ingen behandling mod TBE. Statens Serum Institut opfordrede i 2023 på deres hjemmeside til, at det kun er "personer, der jævnligt færdes uden for stier i kendte risikoområder", der bliver bliver vaccineret. Hvis man mener, at man kunne være i særlig risiko for at blive smittet med TBE, kan man tale med sin læge eller en vaccinationsklinik om evt. vaccination. Man kan læse mere på sst.dk og ssi.dk.

Er der mange myg i skærgården?

Der er stort set ingen (!) myg ude ved kysterne, men der kan være myg, hvis man fx går ved en sø.

Hvad hvis jeg ikke har prøvet yoga før?

Yogaen foregår på dansk ved erfarne danske yogalærere, der alle er godt uddannede og vant til at undervise til forskellige niveauer. Se en uddybende beskrivelse af yoga og link til yogaunderviserne i turbeskrivelsen.

Har du flere spørgsmål?

Kontakt turleder for fællesturene Maria Mellander på + 45 25 21 02 20 eller maria@happyhike.dk.​​

Kan man stå på i Göteborg i stedet for København?

bottom of page